Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dotykmaroka.pl

I. Dane kontaktowe

1. Kontakt do Biura Obsługi Klienta:

info@dotykmaroka.pl
tel. 789 388 433

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informację na temat towarów sklep zamieszcza na stronie www.dotykmaroka.pl

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane

 • przez stronę www.dotykmaroka.pl

Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje wysłany e-mail (na adres zgodny z tym podanym podczas rejestracji) z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu. Klient jest następnie informowany drogą mailową o każdej zmianie dokonywanej w statusie jego zamówienia. 

 • telefonicznie

Numer telefonu do kontaktu z klientem to: 789 388 433 

3. Podczas składania zamówienia Klient: 

 • Wybiera produkty z dostępnego na stronie asortymentu.
 • Oznacza sposób dostawy oraz adres dostawy i adres na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy).
 • Wybiera sposób płatności: płatność przelewem na konto; płatność przy odbiorze.

4. Czas realizacji zamówienia to standardowo 3 dni robocze. Jednak zamówienie może zostać zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dystrybutora) i braku możliwości realizacji zamówienia, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty złożenia zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Jednak Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych do realizacji innego zamówienia.

6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, Sklep przeznacza ograniczoną liczbę towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Domniemywa się, że Klient, składając zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

9. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy na każdym z etapów składania zamówienia.

10. Dotyk Maroka w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

11. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia. Proces zamawiania produktów został opisany w naszym przewodniku jak kupować.

12. Standardowo wystawiamy faktury VAT.

13. Standardowo wysyłamy produkty na adres na koncie zarejestrowanego Klienta, jeśli chce on, aby wysyłka została dostarczona pod inny adres, musi o tym poinformować podczas wysyłania zamówienia w odpowiednim miejscu w formularzu. Sklep realizuje dostawy na terenie Polski. W przypadku przesyłek zagranicznych, koszty dostawy są ustalane indywidualnie.

14. Jeśli Pieniądze z tytułu zamówienia nie zostaną przelane na konto sklepu w ciągu 14 dni roboczych zamówienie zostaje anulowane.

15. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną. Maksymalna ilosć zamawianych przedmiotów z każdego rodzaju to 10 sztuk.

III. Zmiany w zamówieniach

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania i wystawienia faktury). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta: info@dotykmaroka.pl

3. W przypadku chęci dokonywania jakichkolwiek zmian, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tylko za pośrednictwem tego adresu email Klienta, który został podany podczas rejestracji i był używany w transakcjach w naszym sklepie.

IV. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.dotykmaroka.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium Polski, istnieje możliwość wysyłki zagranicznej tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu z obsługą sklepu.

V. Formy płatności i przesyłki

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 • przelew bankowy - przy tej formie płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Przy założeniu 3 dni roboczych jakie ma sklep na przygotowanie przesyłki. Przelewu należy dokonać na konto bankowe: Idea Bank: 09 1950 0001 2006 2724 8010 0001
 • przelew poprzez system płatności Przelewy24.pl - przy tej formie płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Przy założeniu 3 dni roboczych jakie ma sklep na przygotowanie przesyłki.
 • płatność przy odbiorze - płatność za pobraniem - przy tej formie płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu mailowym bądź telefonicznym zamówienia przez Klienta, przy założeniu 3 dni roboczych jakie ma sklep na przygotowanie przesyłki.

2. Cennik i zakres poszczególnych usług, przesyłek, oferowanych przez sklep Dotyk Maroka dostępny jest na stronie.

 • Koszt przesyłki wynosi standardowo 11.00 zł.
 • Koszt przesyłki za pobraniem wynosi 22.00 zł
 • W przypadku zamówienia towaru, którego łączna wartość przekracza 300.00 zł, koszt przesyłki pokrywa DotykMaroka.pl
 • Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w Poznaniu lub Bydgoszczy, po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru.

3. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Dotyk Maroka ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

VI. Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Reklamacje dotyczące oryginalności produktów po ich otwarciu nie są uwzględniane.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

3. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adres sklepu.

4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon z wypełnionym drukiem reklamacji. 

5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.

3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą 

4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych.

VIII. Dane osobowe

1. Składając zamówienie w sklepie Dotyk Maroka Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Akceptując niniejszy regulamin wyrażają Państwo zgodę na przekazanie Państwa adresu e-mail do firmy Dotyk Maroka, oraz na przetwarzanie przez Dotyk Maroka Państwa danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

4. Wyrażają Państwo także zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych o nowościach i ciekawych produktach w sklepie  dotykmaroka.pl. W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania newslettera, prosimy o kontakt mailowy info@dotykmaroka.pl

IX. Polityka prywatności

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe przekazane nam za pomocą formularza zamówień na naszej stronach internetowych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Garden 41 Jakub Piszczek z siedzibą w Poznaniu, os. B. Śmiałego 9/107, 60-682 Poznań, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 554-219-58-30

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach realizacji zamówień złożonych w sklepie DotykMaroka.pl.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania: podmiotom, które umożliwiają świadczenie usług i realizację umów, takich jak: firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe sklepu DotykMaroka.pl, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych? Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu wykonywania umów, świadczenia usług drogą elektroniczną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Chcesz całkowicie usunąć swoje dane z naszej bazy?

Nic prostszego. W Garden 41 Jakub Piszczek nie przechowujemy danych wbrew Twojej woli. Skontaktuj się z nami pod adresem: info@dotymaroka.pl lub drogą pocztową na adres: Garden 41 Jakub Piszczek, os. B. Śmiałego 9/107, 60-682 Poznań.

X. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a firmą Dotyk Maroka. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Dotyk Maroka nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. ZABRANIA SIĘ ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu 7 niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2.11.2012

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.dotykmaroka.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Właścicielem sklepu Dotyk Maroka jest:

Garden 41 Jakub Piszczek

os. Bolesława Śmiałego 9/107
60-682 Poznań
tel. 789 388 433
http://www.dotykmaroka.pl/

NIP 5542195830
REGON 092309800

B